Historie

                       
 
Standard

Převzato z knihy "Československý vlčák" od Ing. Hartla e J. Jedličky :

 

Standard F.C.I. č. 332 /28. 04. 1994/

ČESKOSLOVENSKÝ VLČÁK
(Československý vlčák)


PŮVOD: bývalé Československo
PATRONÁT: Slovenská republika

VYUŽITÍ: Pracovní pes

KLASIFIKACE: Skupina 1, Ovčáčtí a pastevečtí psi

Sekce 1 Ovčáčtí psi
se zkouškou z výkonu

 

CELKOVÝ VZHLED
Pevného konstitučního typu, více než středně velký, obdélníkového rámce. Stavbou těla, pohybem osrstěním, barvou srsti a maskou připomíná vlka.

Konstituční typ je požadován "pevný". To předpokládá silnou stavbu kostry, pevné vazy, dobře osvalené, šlachovité končetiny se suchými klouby, elastickou kůží s dobře přiléhajícími víčky očí a uzavřenými koutky úst atd. Lehčí, ale standardní jedinci jsou označováni jako typ "suchý". Odchylky oběma směry jsou nežádoucí. Na jedné straně jemná až oslabená konstituce a na druhé straně příliš těžký, hrubý konstituční typ jsou hodnoceny jako vada. "Lymfatický" typ (volná, hrubá kůže vytvářející záhyby, lalok, volná oční víčka, otevřené kutky úst, lymfatická kloubní pouzdra atd.), pokud by se u československého vlčáka objevil, by byl vylučující vadou.

Standardní jedinec československého vlčáka

 

POVAHA
Temperamentní, velmi aktivní, vytrvalý, učenlivý, rychle reagující. Neohrožený a odvážný. Nedůvěřivý, ale bezdůvodně nenapadá. Svému pánu projevuje neobyčejnou věrnost. Odolný proti povětrnostním vlivům. Všestranně upotřebitelný.


VÝŠKA E VÁHA

Výška v kohoutku:
Psi nejméně 65 cm.
Feny nejméně 60 cm.
Hmotnost:
Psi nejméně 26 Kg.
Feny nejméně 20 Kg.

Nestandardní velikost (nedostatečná výška v kohoutku) je vylučující vadou. Dále hodnotíme tělesný formát (rámec), který má být obdélníkový, ale nesmí být příliš dlouhý. Kvantitativně jej můžeme vyjádřit pomocí indexu formátu: If = (šikmá délka trupu / výška v kohoutku) x 100. Je - li tělesný formát kvadratický, pak index formátu je přibližně 100. Je -li poměr výšky k délce 9: 10, pak je index formátu roven 111.

Hodnocení jedince podle standardu je dáno těmito dvěma hodnotami.

(Podle výsledků měření československých vlčáků na bonitacích v ČR v letech 1982 - 1995 má většina psů index formátu roven 109, většina fen 110. Průměrná výška v kohoutku je u psů 68 cm, u fen 63 cm)

Při indexu formátu vyšším než 112 je nutno hodnotit tělesný rámec jako nevyhovující.

 

PROPORCE:
Délka těla : Výška v kohoutku = 10 : 9
Délka tlamy : Délka mozkové oblasti = 1:1,5
Délka předloktí s nadprstím tvoří 55% výšky v kohoutku

 

HLAVA
Souměrná, dobře osvalená. Při pohledu ze strany i shora tvoří tupý klín. Výraz musí vyjadřovat pohlaví.

Mozková oblast:
Při pohledu ze strany i ze předu je čelo mírně klenuté. Čelní brázda není výrazná. Týlní hrbolek je dobře patrný.

Stop: Mírný.

Nos: Oválný, černý.

Tlama: Suchá, ne široká, rovný hřbet nosu.

Pysky: Pevně přiléhající, koukty uzavřené. Okraje pysků jsou černé.

Čelisti / chrup: Čelisti silné a souměrné. Zuby dobře vyvinuté, zvláště špičáky. Nůžkový nebo klešťový skus, 42 zuby obvyklého utváření. Pravidelná linie skusu..

Líce: Suché, dostatečně osvalené, výrazn nevystupují.

Oči: Úzké, šikmé, jantarově zbarvené. Dobře přiléhající víčka.

Uši: Stojaté, tenké, trojúhelníkového tvaru, krátké (tzn. ne delší než 1/6 výšky v kohoutku), zevní bod kořene ucha a vnější kuotek oka jsou v přímé linii. Kolmice spuštěná z vrcholu ucha prochází těsně podél hlavy.

 

Krk: Suchý, dobře osvalený. V klidu svírá s horizontální rovinou úhel do 40 stupňů. Délka krku musí psu umožnit bez námahy dosáhnout čenichem až na zem.


TRUP

Horní linie: Plynulý přechod od krku k trupu. Mírně skloněná.

Kohoutek: Dobře osvalený, zřetelný. Přesto nesmí narušovat plynulost horní linie.

Hřbet: Pevný a rovný..

Bedra: Krátká, dobře osvalená, ne široká, mírně skloněná.

Křížová oblast: Krátká, dobře osvalená, ne široká, mírně klesající.

Hrudník: Souměrný, dobře osvalený, prostorný, hruškovitého tvaru se zúžením k hrudní kosti. Hloubka hrudi nedosahuje k loktům. Rokojeť kosti hrudní nepřečnívá kloub ramenní.

Spodní linie a břicho : Břicho pevné, vtažené. Slabiny lehce vpadlé.

Ocas: Vysoko nasazený, spuštěný přímo dolů. Při vzrušení pes zpravidla nese ocas srpovitě vzhůru.


KONČETINY

Hrudní končetiny:
Jsou rovné, pevné, úzce postavené s mírně ven vybočenými tlapami.

Rameno: Lopatka je uložená víc v přední části trupu, dobře osvalená. S horizontální rovinou svírá úhel 65 stupňů.

Paže: Silně osvalená, s lopatkou svírá úhel mezi 120 - 130 stupni.

Loket: Přiléhá k trupu a nevybočuje z linie nohy. Výrazný, dobře pohyblivý. Kost pažní s kostí vřetenní svírá úhel okolo 155 stupňů.

Předloktí: Dlouhé, suché a rovné. Délka předloktí s nadprstím tvoří 55% výšky v kohoutku..

Zápěstní kloub: Pevný, dobře pohyblivý.

Nadprstí: Dlouhé, se semí svírá úhel nejméně 75 stupňů. Při pohybu lehce péruje.

Tlapy: Velké, mírně ven vybočené. Delší, klenuté prsty a silné, tmavé drápy. Výrazné, pružné, tmavé polštářky.

Pánevní končetiny:
Silné. Rovnoběžně postavené Kolmice spuštěná od sedacích hrbolů probíhá střede hlezenního kloubu..

Stehno: Dlouhé, dobře osvalené. Stehenní kost s pánví svírá úhel okolo 80 stupňů. Kyčelní kloub je pevný, dobře pohyblivý.

Koleno: Silné, dobře pohyblivé.

Bérec: Dlouhý, suchý dobře osvalený. S nártem svírá úhel okolo 130 stupňů.

Hlezenní kloub: Suchý, pevný, dobře pohyblivý.

Nárt: Dlouhý, suchý. Směřuje téměř kolmo k zemi.

Tlapa: Delší, klenuté prsty se silnými, tmavými drápy.


POHYB
Harmonický, lehký, prostorný klus, kdy končetiny kmitají co nejníže nad zemí. Hlava a krk se schylují do vodorovné polohy. V kroku mimochod.

Německý ovčák s jeho energickým pohybem se snadněji unaví během prvních kilometrů běhu, zatímco Československý vlčák byl opakovaně a úspěšně zkoušen na tratích dlouhých 100 km.


KŮŽE
Elastická, pevná, bez vrásek, nepigmentovaná.


SRST

Vlastnosti srsti: Rovná a uzavřená. Zimní a letní srst je značně rozdílnýá. V zimě převládámonutná podsada, která s vrchní krycí srstí vytváří husté osrstění celého těla. Je nutné, aby srst pokrývala břicho, vnitřní část stehen, vnitřní část ucha a meziprstí.

Barva srsti: Žlutohnědá až stříbrošedá s charakteristickou světlou maskou. Světlá srst je rovněž na spodní části krku a přední hrudi. Přípustné je tmavošedé zbarvení s maskou.

 


VADY

Jakákoli odchylka od předchozích bodů má být považována za vadu a závažnost, s jakou je na vadu pohlíženo, má být v přesném poměru k jejímu stupni.
· Těžká a nebo lehká hlava. Ploché čelo.
· Tmavohnědé, černé nebo nestejné zbarvení očí.
· Hrubé, vysoko nebo nízko nasazené uši.
· Vysoko nesený krk v klidu. Nízko postavený krk v postoji.
· Nevýrazný kohoutek. Netypická horní linie. Dlouhá záď.
· Nedostatečné nebo přílišné zaúhlení hrudních končetin. Měkké nadprstí.
· Nedostatečné nebo přílišné zaúhlení pánevních končetin. Nedostatečné osvalení.
· Ocas dlouhý, nízko nasazený nebo nesprávně nesený.
· Nevýrazná maska.
· Krátký krok, vlnitý pohyb.


VYLUČUJÍCÍ VADY:
· Nesouhlas v proporcích.
· Vady povahy a charakteru.
· Netypycká hlava. Neúplný chrup. Nesprávný skus.
· Netypický tvar a uložení oka. Netypické postavení a tvar ucha.
· Lalok. Velký sklon zádě.
· Netypický hrudní koš. Chybný a netypický postoj hrudních končetin.
· Ocas netypický v nasazení a nesení.

· Otevřená a netypická srst. Jiná než standardní barva.
· Uvolněné vazy. Netypický pohyb.
Nota bene: Psi musí mít dvě zřetelně normální varlata úplně sestoupená do šourku.

 

© 2006 Foresta Incantata - webmaster Andrea Pecharova'